Escales

Escales de gres antilliscant i resistent al gel
Ceràmica resistent al gel que compleix la UNE-EN ISO 10545-12

UNE-EN ISO 10545-12

El terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-12 - Resistència al gel

Cerámica antilliscant clase 3 del codi tècnic de l´edificació UNE-ENV 12633:2003

UNE-ENV 12633:2003

Terraklinker compleix els requisits de la classe 3 segons la norma UNE-ENV 12633: 2003 (Codi tècnic de l´edificació a Espanya)

Cerámica resistent al choc tèrmic segons la UNE-EN ISO 10545-9

UNE-EN ISO 10545-9

Terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-9 - Resistència a cops tèrmics

Escales resistents i segures

El gres extrusionat natural de Terraklinker és molt aplicat en escales no només pel fet de ser un material robust, sinó també perquè les escales amb Terraklinker són molt resistents i segures. S’apliquen en regions on les condicions climàtiques són molt extremes (temperatures per sota dels – 40ºC). Per altra banda, la ceràmica de Terraklinker és altament resistent al lliscament, havent obtingut la categoria R12 en l’assaig Din 51130 i la categoria C en l’assaig Din 51097. La propietat antilliscant és inherent a totes les peces de les col·leccions Terraklinker. Per tant, les escales cobertes amb gres natural Terraklinker són segures tot i la pluja i la humitat.

Terraklinker satisfà els requisits del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que regula la construcció d’edificis a Espanya. Aquestes normatives estableixen els requisits bàsics de seguretat de les construccions. Segons les exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització (SU) pel que fa a rajoles ceràmiques, al Document bàsic de Seguretat enfront al risc de caigudes (SU1) s’estableix que “els terres seran adequats per a afavorir-hi el seu trànsit i que les persones no rellisquin”. Terraklinker compleix amb aquests requisits i obté la classe 3, la classificació exigida per als materials per a pavimentar zones exteriors.

Per a una aplicació òptima de les peces d’escales els recomanem seguir les instruccions de la nostra fitxa de col·locació de graons de gres natural.

Elements decoratius per a Escales

El ventall de peces dissenyades per a l’entorn de les escales és molt ampli, ja que pot escollir entre quatre models de graons: el graó recte (escala A), el graó florentí (escala B), el graó minimalista (escala C) i el graó per a interiors (escala interior). Els graons (A & B) van acompanyats dels seus entornpeus i de les seves peces angulars, el que afavoreix un acabat més estètic i resistent.

L’element decoratiu de les escales són els frontals, entre els que pot escollir diversos estils: minimalista amb el frontal llis, decorats com els frontals esmaltats Jessen & Ruhi o bé pot optar per una pedra natural de la nostra col·lecció Stratus. També pot decidir-se per alguna de les nostres sanefes emmallades per a les escales en rodó. Tant els frontals Stratus com les sanefes emmallades permeten crear una contrapetja contínua.

Per a la barana proposem dos models de passamans a joc amb les escales i la balustrada.

Gres rústic resistent al gel i al choc tèrmic
Gres rústic antilliscant C3