Gres extrusionat natural per a Piscines

Gres extrusionat natural per a Piscines
Terraklinker antilliscant amb R12 del assaig DIN 51130

DIN 51130

Terraklinker obté la classificació R12 segons la norma DIN 51130 – Molt bona resistència al resbalamiento segons el mètode de la rampa amb calçat normalitzat i interposició d'oli

Gres extrusionat antilliscant C3 per a terrasses de piscina

UNE-ENV 12633:2003

Terraklinker compleix els requisits de la norma UNE-ENV 12633:2003 del Codi Tècnic de l'Edificació amb la classe 3

Gres antilliscant amb classe C segons DIN 51097

C - DIN 51097

Terraklinker compleix els requisits de la classe C segons la norma DIN 51097 – Alta resistència al resbalamiento segons el mètode de la rampa de caminar descalç i interposició d'aigua

Gres resistent als acids segons l´assaig UNE-EN ISO 10545-13

UNE-EN ISO 10545-13

Terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-13 – Resistència als àcids i bases

A la vostra terrassa al voltant de la piscina, un revestiment antilliscant és fonamental per evitar relliscades i caigudes. La resistència al lliscament és una característica inherent a les rajoles Terraklinker, es garanteix así la seguretat d'una bona adherència en terres humits.

Amb la ceràmica Terraklinker a la terrassa al voltant de la vostra piscina, es beneficia de l'aliança de tècnica i estètica: un revestiment antilliscant, una gamma de vores de piscina i peces especials així com una gamma cromàtica única gràcies a la destonificació i les textures naturals de cada col·lecció.

Ceràmica antilliscant per a aplicacions segures en projectes de piscines

Les col·leccions Terraklinker són rajoles amb alta resistència al lliscament, qualitat imprescindible a l'hora d'abordar projectes d'exteriors amb zones d'aigua. És un material de superfície antilliscant amb un excel·lent comportament tant en zones seques com mullades; la qual cosa permet aportar solucions molt eficaces per a projectes de tota mena.

Els assajos a què el gres Terraklinker ha estat sotmès per avaluar les seves propietats antilliscants donen resultats remarcables:

  • L'assaig DIN 51130 es realitza amb un pla inclinat i greixat sobre el qual es camina amb calçat homologat, el gres Terraklinker obté la categoria R12 segons la norma, és a dir que la inclinació del pla d'assaig està entre 27 i 35 º. Amb un R12 parlem d'una forta adherència.

No obstant això, per a aplicacions al voltant de piscines, la norma de referència és DIN 51097:

  • L'assaig es realitza amb una superfície inclinada i humida sobre la qual es camina descalç, el gres Terraklinker obté la categoria C segons la norma Din 51097. En aquest cas també parlem de forta adherència amb una inclinació superior a 24 º.

Cal assenyalar que no s'afegeix cap component a la superfície de la ceràmica Terraklinker per garantir-ne la resistència al lliscament. Sent aquesta resistència inherent al material, totes les rajoles i totes les peces especials de les diferents col·leccions de Terraklinker són antilliscants. Per tant, podem assegurar que el gres Terraklinker és una ceràmica fiable pel paviment al voltant de les piscines. També cal destacar el seu bon comportament davant la intempèrie: el gres extrusionat Terraklinker és resistent a temperatures extremes i es manté estable davant la variació tèrmica. A més, aquesta ceràmica no canvia de to amb la radiació solar.

Requisits de seguretat per a entorns de piscines

Terraklinker, com és lògic, satisfà també els requisits del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual regula les exigències de qualitat que han de complir els edificis pel que fa a seguretat estructural, incendis, seguretat d’utilització, higiene, salut i protecció del medi ambient, protecció contra sorolls, estalvi d’energia i aïllament tèrmic. Segons les exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització (SU) pel que fa a les rajoles ceràmiques, al Document bàsic de Seguretat enfront al risc de caigudes (SU1) s’estableix que “els terres seran adequats per a afavorir el seu trànsit i que les persones no rellisquin”. En zones exteriors i en coronament de piscines la classe exigida per als terres és la classe 3, requisit amb el que compleix Terraklinker.

Gres extrusionat antilliscant per a piscines
Gres extrusionat resistent al lliscament per a piscines i voltant

 

Les escales de la piscina on s'han col·locat esglaons de Terraklinker permeten una entrada segura a l'aigua. Tant la textura com el microrelleu del gres Terraklinker afavoreixen una bona adherència a terra, evitant les relliscades i caigudes tan freqüents i perilloses a les zones de piscina. Abans de submergir-se a l'aigua podeu baixar amb seguretat per les escales de gres Terraklinker.

Gres resistent a la sal i els productes químics

Per a la conservació de l'aigua de la piscina se sol utilitzar correctors de pH, alguicides, floculants, clor, productes anticalç, brom, etc. Terraklinker és resistent a tots aquests agents químics i additius que asseguren un bon manteniment de l´aigua de la piscina; és una rajola d'exterior que no veu alterada les seves característiques tècniques ni el color per aquests productes químics ni per la sal, cosa que la converteix en un material perfecte per a zones de piscines.

Gràcies a la seva resistència a la sal Terraklinker es col·loca com a vora de piscines d'aigua salada i en zones properes a la platja, passeigs marítims...

Gres extrusionat rústic per a piscines desbordants

Per a piscines on l'aigua arriba al nivell de les vores de la piscina s'utilitza el sistema desbordant finlandès. Gràcies a aquest sistema, l'aigua vessa constantment de la piscina, permetent una bona barreja de l'aigua el que fa que passi regularment pel sistema de filtració, assegurant-ne així el manteniment.

Podeu triar entre dos tipus de vores desbordants per a aquestes piscines infinites, el model Finlandesa i el model XL.

La major part de les piscines infinites necessiten reixetes que cobreixin el sistema de drenatge utilitzat per anar recollint l'aigua de la piscina. Terraklinker ofereix dos models de reixeta (L i XL), totes dues amb els seus cantons interiors assegurant així un millor acabat d'obra. Les reixetes en ceràmica amb cantonades permeten oferir a la piscina i al seu entorn un aspecte visual harmoniós.

Tant per a piscines desbordants com per a desguassos a terrasses pot triar entre dos tipus de canals de drenatge (L i XL). Els canals de drenatge Terraklinker amb les seves reixetes de gres ofereixen una solució integral a les seves terrasses i voltant de piscines. Recomanem col·locar un canal de drenatge XL perforat (el forat es troba al costat lateral del canal) per a 9 canals no perforats.

Per a piscines tradicionals, podeu optar per la vora Mediterrània, que ve amb la seva cantonada interior i exterior.

Les nostres rajoles de gres extrusionat són una aposta segura per revestir espais exteriors que requereixin unes altes prestacions tècniques.