Gres extrusionat natural per a Piscines

Gres extrusionat natural per a Piscines
DIN 51130

DIN 51130

Terraklinker obté la classificació R12 segons la norma DIN 51130 – Molt bona resistència al resbalamiento segons el mètode de la rampa amb calçat normalitzat i interposició d'oli

Gres extrusionat natural per a piscines

UNE-ENV 12633:2003

Terraklinker compleix els requisits de la norma UNE-ENV 12633:2003 del Codi Tècnic de l'Edificació amb la classe 3

C - DIN 51097

C - DIN 51097

Terraklinker compleix els requisits de la classe C segons la norma DIN 51097 – Alta resistència al resbalamiento segons el mètode de la rampa de caminar descalç i interposició d'aigua

UNE-EN ISO 10545-13

UNE-EN ISO 10545-13

Terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-13 – Resistència als àcids i bases

Amb el gres extrusionat de Terraklinker en terrasses i vorades de piscines es combinen molt bé la tècnica i l’estètica: Terraklinker és molt valorat per la seva àmplia gamma de cantonades de piscina i peces complementàries per la característica inherent al producte: la seguretat de la trepitjada en ferm sobre mullat. Per altra banda, la gamma cromàtica de cada col·lecció amb les seves textures naturals aporten calidesa al conjunt.

Ceràmica antilliscant per a aplicacions segures en projectes de piscines

Terraklinker és una ceràmica amb alta resistència al lliscament, una qualitat imprescindible a l’hora d’aborda projectes d’exteriors en espais amb presència d’aigua. És un material de superfície antilliscant amb excel·lent comportament tant en zones seques com mullades, oferint així solucions molt eficaces en infinitat de projectes i instal·lacions.

Els assajos a que van ser sotmesos aquests terres van oferir excel·lents resultats:
• En superfícies inclinades i mullades amb calçat, Terraklinker obté la categoria R12 en l’assaig Din 51130,
• En superfícies inclinades i mullades sense calçat, Terraklinker obté la categoria C en l’assaig Din 51097.

Podem subratllar que a les peces de Terraklinker no se’ls afegeix cap component en superfície per a assegurar la resistència al lliscament. Al ser una característica inherent al material, tots els paviments i les peces especials de les diferents col·leccions de Terraklinker són antiliscants. Per tant, podem afirmar que Terraklinker és una ceràmica segura per a coronament i vorades de piscines.

També cal destacar la seva excel·lent resistència a la intempèrie i als xocs tèrmics: resisteix tan baixes com altes temperatures. A més a més, els colors de les diferents col·leccions de Terraklinker no es veuen afectats per la radiació solar.

Requisits de seguretat per a entorns de piscines

Terraklinker, com és lògic, satisfà també els requisits del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual regula les exigències de qualitat que han de complir els edificis pel que fa a seguretat estructural, incendis, seguretat d’utilització, higiene, salut i protecció del medi ambient, protecció contra sorolls, estalvi d’energia i aïllament tèrmic. Segons les exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització (SU) pel que fa a les rajoles ceràmiques, al Document bàsic de Seguretat enfront al risc de caigudes (SU1) s’estableix que “els terres seran adequats per a afavorir el seu trànsit i que les persones no rellisquin”. En zones exteriors i en coronament de piscines la classe exigida per als terres és la classe 3, requisit amb el que compleix Terraklinker.

Gres extrusionat natural per a piscines
Gres extrusionat natural per a Piscines

 

Les escales de piscina en les que s’ha col·locat Terraklinker permeten entrar a l’aigua amb total tranquil·litat. Tant la textura com el micro relleu de les peces de Terraklinker afavoreixen una bona adherència de trepitjada, evitant així relliscades i caigudes tan freqüents i perilloses en aquestes zones.

El gres extrusionat natural TerraKlinker es manté inalterable i no es veu afectat per l’ús de diferents productes químics necessaris per a assegurar el bon manteniment de les piscines com poden ser els correctors de pH, algicides, floculants, clor, productes anticalç, brom, etc… Terraklinker és resistent a tots aquests additius i agents químics necessaris per a assegurar un bon manteniment de les aigües de piscines: no veuen alterades les seves característiques tècniques ni de color per l’efecte d’aquests productes, pel que és un material perfecte per a les zones de piscina i els seus voltants.

Gres natural per a piscines d’aigua salada

Terraklinker cada vegada es fa servir més en contorns de piscines de sal, a les que no s’afegeix cap additiu químic, només sal. Es dilueix una quantitat controlada de sal a l’aigua i, posteriorment, mitjançant una reacció química, es produeix hipoclorit de sodi que permet la desinfecció de l’aigua. Terraklinker resisteix perfectament el tractament de l’aigua de piscina amb sal.

Gres extrusionat rústic per a piscines desbordants

Quan hagi d’escollir una cantonada per a la seva piscina, pot optar per la cantonada Mediterrani per a piscines tradicionals amb l’avantatge de comptar tant amb la cantonada interior com l’exterior. En aquelles piscines on l’aigua arriba al mateix nivell que la vora, s’utilitza el sistema de desbordament finlandès, gràcies al qual l’aigua desborda constantment de la superfície de la piscina, per la qual cosa la brutícia i les impureses no arriben a afectar el volum total de l’aigua. Es poden escollir entre dos tipus de cantonades desbordants: el model Finlandexa i el model XL.

La major part de les piscines desbordants necessiten un sistema de reixetes que cobreixi el sistema de canalització utilitzat per a anar recollint l’aigua de la piscina. Terraklinker ofereix dos models: la reixeta L i la reixeta XL, totes dues amb cantonades interiors assegurant així un millor acabat d’obra. Les reixetes en ceràmica amb cantonades permeten oferir a la piscina i al seu entorn un aspecte visual molt atractiu.

Tant per a piscines desbordants con per a desaigües en terrasses podrà escollir entre dos tipus de canals de desaigüe. Els canals Terraklinker amb les seves reixetes de gres natural ofereixen una solució integral a les seves terrasses i contorns de piscina. Recomanem posar una peça de canal de desaigüe perforat (al lateral) per cada 9 peces col·locades.