Col·lecció LAVA de gres extrusionat natural

Col·lecció LAVA de gres extrusionat C3

LAVA és un gres extrusionat natural compost d’argiles d’alta qualitat riques en òxics, extretes de jaciments pròxims a la planta de fabricació de Terraklinker. Aquestes argiles se seleccionen curosament i no se’ls afegeix cap fundent; la pasta ceràmica prèvia extrusió és sotmesa a altes temperatures (1.360º C) i a atmosferes complexes en forns intermitents.

Característiques de la col·lecció LAVA

El seu llarg procés de fabricació permet un resultat òptim, no només per les prestacions tècniques obtingudes sinó també pel seu acabat estètic exclusiu i la seva destonificació natural amb tons bordeus i metàl·lics. Tal i com recorda el seu nom, LAVA prové del cor de la terra i pel seu color evoca la noblesa dels bons vins.

Terraklinker té un excel·lent comportament davant les gelades i ofereix una bona resistència al xoc tèrmic. Resisteix temperatures per sota dels – 40º C i es manté inalterable davant canvis tèrmics bruscos. Amb Terraklinker els paviments exteriors són una solució segura en regions de climes extrems.

Aplicacions ceràmiques de la col·lecció LAVA

El gres extrusionat natural de Terraklinker ofereix una estructura antilliscant altament recomanable en terrasses i voltants de piscina ja que aporta molta seguretat en aquelles àrees transitables on es combinen un alt nivell d’humitat i pendents pronunciades. A més a més, és molt resistent a substàncies químiques agressives.

LAVA és un gres natural amb un excel·lent comportament davant l’abrasió, la compressió i els impactes. Aquest conjunt de prestacions tècniques de màxim nivell el fan idoni tant per projectes residencials com públics.

Gràcies a la seva textura intrínseca, Terraklinker es fa únic d’entre tots els materials de gres extrusionat natural.