Solucions tècniques en gres extrusionat natural TERRAKLINKER – Gres de Breda

Paviments ceràmics

Gràcies al seu procés de fabricació per extrusió, el dors de les peces Terraklinker té uns solcs anomenats cua d’oreneta, que milloren la superfície de contacte entre l’adhesiu i la peça ceràmica. Proporcionen unes propietats òptimes d’adherència del nostre material a la base a pavimentar.

Els terres amb gres extrusionat natural són molt segurs, no hi ha risc de relliscades. Terraklinker està certificat per laboratoris acreditats com a gres extrusionat d’alta resistència al lliscament. Es tracta d’una ceràmcia amb classificació R-12 segons la norma DIN 51130. També té la classe 3 del Codi Tècnic de l’Edificació segons la norma ENV 12633:2003, la màxima classificació per a recomanar paviments antilliscants. En pendents molt pronunciades, la nostra peça rampa proporciona total seguretat, gràcies al seu acabat en relleu que evita caigudes i relliscades.

Revestiments en gres natural

El gres natural constitueix una molt bona elecció per al revestiment de les parets, degut a la seva alta resistència. Els revestiments ceràmics ofereixen múltiples solucions decoratives tant en espais privats com públics.

Els revestiments murals amb les plaquetes Terraklinker ofereixen total garantia de resistència a les temperatures molt baixes i als xocs tèrmics. Precisament pel fet de ser tan resistents a les inclemències del temps es col·loquen com a sòcols a les parets exteriors de les residències en països que suporten temperatures extremes.

Elements decoratius de gres natural extrusionat

Als paviments de gres natural se’ls pot afegit un toc de color amb la composició Provenzal.

Com a elements decoratius per a les seves escales, Terraklinker ofereix diverses opcions: el toc de color amb els frontals esmaltats Jessen & Ruhi i els tons càlids de la natura amb la pedra natural de la col·lecció Stratus.

Per a les seves terrasses, vorades i interior de piscines, revestiments… Terraklinker presenta una varietat d’elements decoratius amb sanefes i rosasses.