Revestiments ceràmics de gres natural extrusionat

Revestiments de gres extrusionat natural
Gres extrusionat resistent al choc termic

UNE-EN ISO 10545-9

Terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-9 - Resistència a cops tèrmics

Gres extrusionat natural resistent al gel

UNE-EN ISO 10545-12

El terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-12 - Resistència al gel

Característiques dels revestiments ceràmics Terraklinker – Gres de Breda

El gres natural constitueix una molt bona elecció per al revestiment de les parets exteriors gràcies a la seva gran resistència a les inclemències del temps. Les plaquetes Terraklinker ofereixen total garantia de resistència als xocs tèrmics i a les baixes temperatures (per sota de – 40º C). Precisament pel fet de ser tan resistent a les intempèries es col·loca gres natural com ara el sòcol a les parets exteriors d’algunes residències en països que suporten temperatures extremes.

El sistema de producció per extrusió permet fabricar peces de decoració molt variades com ara la Sonata i la Scata minor. També permet crear peces especials que uneixen paviments i revestiments, com poden ser les escòcies, perfils… Els revestiments ceràmics ofereixen múltiples solucions decoratives en espais tan privats com públics.

Altres solucions tècniques amb Terraklinker