Paviments ceràmics de gres natural extrusionat

Paviments ceràmics de gres extrusionat resistent a les gelades

Característiques dels paviments ceràmics Terraklinker – Gres de Breda

Gràcies al seu procés de fabricació per extrusió, el dors de les peces Terraklinker té uns solcs anomenats cua d’oreneta, que milloren la superfície de contacte entre l’adhesiu i la peça ceràmica. Proporcionen unes propietats òptimes d’adherència del nostre material a la base a pavimentar.

Els terres amb gres extrusionat natural són molt segurs, no hi ha risc de relliscades. Terraklinker està certificat per laboratoris acreditats com a gres extrusionat d’alta resistència al lliscament. Es tracta d’una ceràmcia amb classificació R-12 segons la norma DIN 51130. També té la classe 3 del Codi Tècnic de l’Edificació segons la norma ENV 12633:2003, la màxima classificació per a recomanar paviments antilliscants. En pendents molt pronunciades, la nostra peça rampa proporciona total seguretat, gràcies al seu acabat en relleu que evita caigudes i relliscades.

Gres extrusionat de classe 3 del CTE

UNE-ENV 12633:2003

Terraklinker compleix els requisits de la classe 3 segons la norma UNE-ENV 12633:2003 (Codi tècnic de l'edificació a Espanya)

Paviment de gres antilliscant R12

R2 - DIN 51130

Terraklinker obté la classificació R12 segons la norma DIN 51130 - Molt bona rèsistencia al lliscament segons el mètode de la rampa amb calçat normalitzat i interposició d'oli

Paviments ceràmics de gres resistent al gel

UNE-EN ISO 10545-12

El terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-12 Resistència al gel

Paviments ceràmics de gres antilliscant classe C

C - DIN 51097

Terraklinker compleix els requisits de la classe C segons la norma DIN 51097 - Alta resistència al lliscament segons el mètode de la rampa de caminar descalç i la interposició d'aigua


Formats de les rajoles de gres extrusionat Terraklinker

Les rajoles de Terraklinker tenen diversos formats clàssics, tan quadrats com rectangulars, els més grans de 41x41x2,3 i 25x50x1,9. El gruix de les peces varia entre els 13 mm i els 23 mm segons el format.

En canvi, per a paviments que requereixin més robustesa (per a tràfic rodat en terres industrials, per exemple) Terraklinker ofereix uns paviments més gruixuts en els següents formats: 15x15x2,3 – 15x30x2,3 – 15x41x2,3 – 25x25x1,9.

Terraklinker ofereix també paviments diferents gràcies a formats amb molta personalitat com ara l’Scata, la Naveta i l’Alfardón.

Per tal de proporcionar un acabat distingit als espais a pavimentar, les nostres col·leccions de gres extrusionat presenten una gran varietat de peces especials, que s’aconsegueixen gràcies a una minuciosa tasca de disseny i al procés de fabricació per extrusió.

Terraklinker por llavors proposar un ampli ventall d’accessoris, molt més ampli que el que pugui oferir qualsevol altre tipus de ceràmica.

Posem a la seva disposició uns consells bàsics de col·locació del gres extrusionat per tal que obtinguin un paviment ceràmic òptim respectant les juntes de dilatació i estructurals…

Gres extrusionat per a entrades, porxos, terrasses...

Altres solucions tècniques amb Terraklinker