Col·lecció NATURAL de gres extrusionat natural

Col·lecció NATURAL de gres extrusionat natural

Terra, aigua, aire i foc són els components que fan de Terraklinker un paviment amb el toc de noblesa propi dels productes ceràmics naturals.

Característiques de la col·lecció NATURAL

Un llarg i complex procés per monococció de més de 40 hores a alta temperatura (1.360º C) confereix a la col·lecció NATURAL una estètica diferenciada. La calidesa de la seva destonificació genuïna és un dels seus atributs més destacats, ja que representa una manifesta aproximació a la natura. A més a més, ofereix una estabilitat en la gamma cromàtica que no varia amb el pas del temps.

La col·lecció NATURAL té molt bon comportament davant de les gelades i els canvis bruscos de temperatura. Posseeix una gran resistència al desgast i a l’abrasió produïda per agents atmosfèrics. I la seva robustesa la fan idònia per a espais de trànsit intens.

Aplicacions ceràmiques de la col·lecció NATURAL

Per la seva gran varietat de formats i dissenys juntament amb una àmplia gamma de peces especials, el gres extrusionat NATURAL ofereix múltiples aplicacions i dona resposta a qualsevol necessitat arquitectònica en projectes d’ambients exteriors i interiors.

Per la seva gran resistència al lliscament i als productes químics, el gres natural de Terraklinker és altament recomanable en terrasses i vorades de piscina, ja que aporta molta seguretat en aquelles zones transitables on es combinen un alt nivell d’humitat i pendents pronunciades.

Amb la seva textura exclusiva i intrínseca, Terraklinker es fa únic d’entre tots els materials de gres natural extrusionat.