Instal·lacions industrials

Gres Terraklinker idoni per la seva aplicació en instal·lacions industrials

Aplicacions en gres rústic per a instal·lacions industrials

El gres extrusionat natural de Terraklinker s’aplica en terres industrials de trànsit intens i que, per la seva naturalesa, han de suportar condicions extremes.

Amb el gres natural de Terraklinker parlem, per una banda d’un gres amb excel·lents característiques mecàniques, una duresa 8 a l’escala Mohs, a destacar també la seva alta resistència a la flexión (> 30 N/mm2), als impactes, al desgast, a l’abrasió (< 180 mm3), i al xoc tèrmic i, per l’altra, d’un gres amb una excel·lent resistència als àcids i bases. Terraklinker suporta tots els àcids excepte l'àcid fluorhídric i els seus derivats.

Cerámica resistent a l´abrasió profunda segons la UNE-EN ISO 10545-6

UNE-EN ISO 10545-6

Terraklinker compleix amb la norma UNE-EN ISO 10545-6 (< 180 mm3) – Resistencia a l´abrasió profunda

Ceràmica antilliscant classe 3 segons el CTE (norma UNE-ENV 12633:2003)

UNE-ENV 12633:2003

Terraklinker compleix els requisits de la classe 3 segons la norma UNE-ENV 12633: 2003 (Codi tècnic de l´edificació a Espanya)

Ceràmica antilliscant amb classificació R12 segons l´assaig DIN 51130

R12 - DIN 51130

Terraklinker obté la classificació R12 segons la norma DIN 51130 – Molt bona resistència al relliscament segons el mètode de la rampa amb calçat normalitzat i interposició d'oli

Cerámica molt resistent als àcids segons la UNE-EN ISO 10545-13

UNE-EN ISO 10545-13

Terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-13 - Resistència a àcids i bases

Per les seves propietats naturals de gres antilliscant, Terraklinker garanteix la màxima seguretat a l’evitar relliscades i caigudes.

Terraklinker es presenta també amb uns formats més gruixuts si un terra industrial així ho requereix.