Terres industrials

UNE-EN ISO 10545-13

UNE-EN ISO 10545-13

Terraklinker compleix la norma UNE-EN ISO 10545-13 - Resistència a àcids i bases

R12 -  DIN 51130

R12 - DIN 51130

Terraklinker obtient la classification R12 selon la norme DIN 51130 - Très bonne résistance au glissement selon la méthode de la rampe avec chaussures normalisées et interposition d'huile

UNE-ENV 12633:2003

UNE-ENV 12633:2003

Terraklinker compleix els requisits de la classe 3 segons la norma UNE-ENV 12633: 2003 (Codi tècnic de l´edificació a Espanya)

C - DIN 51097

C - DIN 51097

Terraklinker compleix els requisits de la classe C segons la norma DIN 51097 - Alta resistència al lliscament segons el mètode de la rampa de caminar descalç i la interposició d´aigua

Gres extrusionat rústic per a terres industrials

Per les propietats antilliscants inherents a les rajoles de gres extrusionat natural de Terraklinker, per la seva gran robustesa (una duresa 8 a l’escala Mohs) i per la seva excel·lent resistència als àcids i les bases, aquest gres és molt apropiat per a terres on es requereixen unes característiques molt concretes.

Per tal d’assegurar una major resistència a l’impacte, Terraklinker ofereix uns formats més gruixuts per a adaptar-se a les necessitats de les indústries (15x15x2,3 – 15x30x2,3 – 15x41x2,3 – 41x41x2,8). Les peces especials com les mitges canyes o les escòcies i els perfils permeten un millor acabat dels terres industrials a pavimentar.