Gres de Teruel

La producció del gres extrusionat natural Terraklinker es fa a la planta de Terraklinker ubicada a Castelserás a la província de Terol. D’altra banda totes les argiles que entren en la composició dels materials Terraklinker provenen de les pedreres de la província de Terol en els voltants de la fàbrica.

Gres de Teruel