Instruccions per a la col·locació de graons de gres natural

Recomanem utilitzar els següents materials de construcció:

Material d’unió (2)

Utilitzar un ciment cola flexible, tipus C2

Efectuar la tècnica del doble encolat: amb una llana dentada cobrir la peça i el suport amb el ciment cola i massissar totes les peces

Material de juntes (5)

Ha de tenir una gran adherència a la ceràmica ia el suport.

S’utilitzaran materials de gran flexibilitat i impermeabilitat CG2.

És imprescindible deixar juntes de 5 a 8 mm per reduir l’impacte dels moviments de dilatació i contracció.

Recordem que en cap cas s’apliqui ceràmica contra ceràmica tal com es reflecteix en l’esquema:

Per una correcta col·locació del nostre material i el seu bon manteniment, els recomanem consultar: