Recomanacions per a la neteja i el manteniment del gres natural

Final d'obra:

És imprescindible efectuar una neteja abans que les restes de morter s’assequin totalment sobre les rajoles. Per a aquesta primera neteja en obra s’utilitzarà una esponja humitejada en aigua, procurant no buidar les juntes que estaran encara tendres. S’esbandirà l’esponja amb freqüència canviant sovint l’aigua. A les poques hores, un cop les juntes s’hagin assecat, es realitzarà la neteja a fons amb aigua neta.

Quan l’obra estigui acabada, es pot utilitzar un desincrustant diluït en aigua, el detergent amb acció lleugerament àcida DETERDEK o un producte similar. Si es tracta de superfícies molt brutes, s’utilitzarà un detergent enèrgic amb acció àcida, FILAPHZERO o un producte similar, d’aquesta manera s’aconsegueix eliminar la brutícia d’obra i restes de col·locació.

Abans d’aplicar el netejador ceràmic o desincrustant àcid, es mullarà el paviment per saturar les juntes d’aigua i protegir-les de l’acció del netejador. Un cop rentat, s’eliminarà el producte restant amb abundant aigua neta.

Important:

Es recomana no utilitzar cap producte que deixi una capa superficial de vernís, cera o oli, ja que això facilitaria l’adherència de brutícia, canviaria les tonalitats del terra i afectaria també a les seves característiques tècniques més destacades com la seva propietat antilliscant entre altres.

Neteja i manteniment:

Per a la neteja habitual i el bon manteniment del paviment de gres natural, s’aconsella la utilització d’un detergent neutre, FILACLEANER o un producte similar. Per brutícies incrustades es recomanen els següents detergents:

TIPUS DE BRUTÍCIA PRODUCTE
Taques habituals que deixen rastre: Olis,
greixos, brutícia orgànica, gomes de sabates,
neumàtics, tints, restes de pintura a l’aigua, etc.
Detergent desgreixador FILAPS87 o
similar. FILANO SPOT o similar, en
cas de taques localitzades d’oli
Restes de calç, ciment, eflorescències, òxids,
etc.
Detergent DETERDEK o un producte
àcid similar
Altres tipus de restes de pintura Dissolvent adequat al tipus de pintura

Advertiment:
Llegiu minuciosament i seguiu sempre les instruccions de fabricant del producte de neteja que s’utilitzi.